Výživa dětí a mladistvých

Správná výživa dětí a vyvážený jídelníček jsou nezbytné pro zdravý růst a vývoj mladého organismu. Nezapomínejte, že dítě není "malý dospělý", děti mají jiné potřeby a specifické nároky dané intenzivním růstem. 

  • poradím vám, jak má správně vypadat strava předškolních, školních, dospívajících a sportujících dětí
  • pomohu vám se zaváděním příkrmů
  • ukážu vám, jak mít v jídelníčku dítěte dostatek živin a zároveň zajistit, aby strava byla dostatečně pestrá
  • společně vytvoříme dítěti základ správných stravovacích návyků
  • vysvětlím vám, jak u vašich dětí předcházet nadváze či zdravotním problémům v dospělosti

V dnešní době je třeba dbát i na častěji se vyskytující problém a tím je nadváha u dětí, která hodně souvisí s klesající pohybovou aktivitu (místo běhání venku častěji děti sedí u PC) a nadměrným příjmem sladkostí či skrytým tukem v potravinách jako hranolky, chipsy, hamburgery aj. Tento problém by měl být řešen zavčas, aby se v dospělosti nadváha neprojevila už zdravotními problémy. 

Program výživa dětí a mladistvých

  • 6 x konzultace 45 minut
  • 6 x měření skladby těla přístrojem Bodystat 1500 MDD (měříme děti od věku 6 let)
  • zpracování a předání individuálního stravovacího plánu rodiči či zákonnému zástupci
  • komplexní vzdělávání v oblasti výživy dětí